Üyelik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni

MEINMINTI.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

a) www.meinminti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Şair Eşref Bulvarı, 1371 Sok. No:5 Alkan İşhanı Kat:4-5 adresinde mukim Özel Alman Dil Hizmetleri Eğitimi Tercüme Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “DAS Akademie” olarak anılacaktır).

 

b) www.meinminti.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu DAS Akademie' nin sahip olduğu internet sitesi www.meinminti.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.meinminti.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, DAS Akademie' nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, DAS Akademie / Eğitim görmekte olduğu okul tarafından kendisine verilmiş olan okul kodu, kullanıcı numarası, kullanıcı adı, şifre vb. hiçbir bilgiyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DAS Akademie' ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, DAS Akademie' nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.meinminti.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.meinminti.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.meinminti.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin DAS Akademie ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. DAS Akademie' nin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. DAS Akademie, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.meinminti.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DAS Akademie' den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Okul Kitabı’ nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Okul Kitabı' nın üyeye karşı üyelik sözleşmesinde uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. DAS Akademie' nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, DAS Akademie' nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.meinminti.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı DAS Akademie mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. DAS Akademie tarafından www.meinminti.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. DAS Akademie kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. DAS Akademie, üyenin www.meinminti.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. www.meinminti.com' a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında DAS Akademie ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, meinminti.com' a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DAS Akademie iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, DAS Akademie ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, DAS Akademie iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, DAS Akademie ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece DAS Akademie ve  iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve DAS Akademie ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini DAS Akademie’ nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

 

3.14. DAS Akademie, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya DAS Akademie’ ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) DAS Akademie ve DAS Akademie web sitelerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. DAS Akademie web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye DAS Akademie web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.16. DAS Akademie, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya meinminti.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. DAS Akademie, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, DAS Akademie' ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.19. DAS Akademie, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda DAS Akademie müşteri hizmetlerine iptal isteğini bildirebilir. Böylesi bir durumda söz konusu bildirimler kendisine gönderilmeyecektir.

 

3.20. www.meinminti.com sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine DAS Akademie ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak üye ile ilgili kuruluş arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler DAS Akademie tarafından görülmez ve kaydedilmez). Üyelerin siteye üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 

3.21. Alışveriş yapan üyelerin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarıldığında Üye cayma hakkını kullanamaz. Fikri eser olan ve kopyalanabilecek olan kitap vb. materyaller için iade söz konusu değildir. İade hakları ile ilgili tüm hususlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Yönetmelikleri vb. ile belirlenen koşullar dahilinde değerlendirilmektedir.

 

3.22. Üyelerin satın aldıkları ürünler DAS Akademie tarafından seçilen bir kargo firmasıyla gönderilecektir. Kargo paketi üye tarafından kontrol edilip teslim alınmalı, herhangi bir eksiklik ve/veya hasar vb. olumsuz bir durum varsa bu, kargo personeli ile birlikte tutanak altına alınmalıdır. Aksi takdirde; kargonun üyeye teslimi ile birlikte ürün üyenin kabul edilecek ve bununla birlikte tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Kargo ücreti ile ilgili hususlar online alışveriş sırasında üyeye bildirileceği şekildedir. DAS Akademie kısmen veya tamamen kargo ücretini alıp almamakta serbesttir.

 

3.23. DAS Akademie, üyenin satın aldığı tüm materyalleri sevkiyat tarihine kadar tedarik edememesi durumunda, tedarik edemediği ürünün bedelini üyeye iade edecek ve diğer ürünleri gönderecektir. Üye kendisine gönderilen ürünleri, yine ürünlerle birlikte gönderilecek olan faturadan takip edebilir. O an için tedarik edilemeyen ürün daha sonra bulunduğu takdirde, üyeye bilgi verilecektir. Bu durumda üyenin talebi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

4. Diğer Hususlar

Ek bilgi almak istediğiniz konularda +90 232 445 10 08 numaralı Müşteri Hizmetleri telefonumuzdan, info@das-akademie.de eposta adresinden veya www.das-akademie.com adresinden DAS Akademie' ye danışabilirsiniz.

 

Site üzerinde işlem yapan kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda, kendisine önceden üyelik giriş bilgileri iletilmiş olan velisi tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. Okul Kitabı, seçilen materyallerin tedarik edilmesini sağlayan söz konusu sistem için, öğrencilere giriş bilgilerini vermemekte, sadece öğrenci velileri ile bilgi paylaşımı yapmaktadır. Velisi bulunduğu öğrencinin sistemi yalnız başına kullanmasını istemeyen veliler, şifre vb. izin verilen giriş bilgilerini kendilerine özel olarak değiştirerek, siteye kendileri dışında girişi imkansız kılabilirler.

 

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya DAS Akademie tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DAS Akademie üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MEINMINTI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 27.01.2023

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.     Veri Sorumlusunun Kimliği:

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.

Veri Sorumlusunun Adresi

İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 Kat:4-5 Çankaya/İzmir

İletişim Kanalı

kvkk@das-akademie.de

 

2.     İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Aydınlatma Meni, https://meinminti.com/ adresinde yer alan “Hesap” ve “Haber Bülteni” bölümlerindeki formları dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Adı-soyadı

İletişim

Telefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Müşteri İşlem

Sipariş ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

 

 

3.     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

·       Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (1): Açık Rıza

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

·       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

KVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

4.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

·       İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

·       Hukuki süreç olması halinde sürecin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

·       Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

·       Ürün ve hizmetlere ilişkin ödeme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için aracı ödeme sağlayıcımızla ile paylaşılabilecektir.

 

5.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin üçüncü fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

·       İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi, internet sitesi üzerinden hesap oluşturulması-alışveriş yapılması.

 

6.     KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

·       İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 Kat:4-5 Çankaya/İzmir” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

·       ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

·       kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·        (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.